Spracovanie dokumentácie pre BOZP

Pri spracovávaní dokumentácie BOZP vo Vašom firemnom prostredí Vám ponúkame spoluprácu pri vypracovávaní:

  • prevádzkových poriadkov k prevádzke elektrických zariadení
  • poučení osôb - interných zamestnancov pre prácu na elektrických zariadeniach
  • poučení osôb - externých dodávateľov pre prácu na elektrických zariadeniach
  • plánov kontrol a revízií elektrických zariadení
  • plánov vzdelávania - odborných príprav a aktualizačných odborných príprav elektrotechnikov

Kontakt

LANTESTEL s. r. o. Nábělkova 2
Bratislava
841 05
+421 903 407318 galba@lantestel.sk