Lehoty periodických revízií elektrických zariadení

Lehoty vykonávania jednotlivých druhov periodických revízií sú presne definované v legislatíve (STN). Sú závislé od predmetu revízie, prostredia, frekvencie používania a iných faktorov.  Detaily o povinnosti vykonávania periodických revízií sa dozviete po kliknutí na konkrétny typ revízie, o ktorý máte záujem:

 

Kontakt

LANTESTEL s. r. o. Nábělkova 2
Bratislava
841 05
+421 903 407318 galba@lantestel.sk