Bezdrôtové wi-fi siete

Ponúkame Vám návrh a realizáciu:

  • rádiových wi-fi spojov v pásme 2,4 a 5 GHz vo voľných i licencovaných pásmach
  • hotspotov s internetovou konektivitou
  • vnútorného vykrytia budov wi-fi signálom (wi-fi VoIP, prevádzka wi-fi terminálov v priemyselnom prostredí a pod.)

Mesh siete pre vnútorné vykrytie budov prioritne realizujeme technológiou Cisco a Motorola. 

 

Kontakt

LANTESTEL s. r. o. Nábělkova 2
Bratislava
841 05
+421 903 407318 galba@lantestel.sk